Maksuhäiriömerkintä voi tulla käräjäoikeudesta, ulosotosta tai velkojalta, joskin viimeksi mainittua tapaa käytetään vähäisemmässä määrin. Maksuhäiriömerkintä säilyy velallisella 2 vuotta, jos velat on maksettu eikä uusia maksuhäiriöitä ole tulossa. 

Luottotietojen menettäminen ja niiden palautus

Ulosoton ollessa suppea, palautuvat luottotiedot heti kun velka on maksettu. Ne palautuvat myös jos maksuhäiriömerkintä johtuu pitkästä ulosotosta. Rahavelka voi vanheta, jos tuomiosta on 15 vuotta. Se voi vanheta myös silloin kun velan erääntymisestä on 20 vuotta, velkojan ollessa yritys tai yhteisö. 

Velka vanhenee yksityishenkilön velkomana 25 vuotta velan erääntymisestä. Se vanhenee 20 vuotta maksutuomiosta, siinä tapauksessa, että velkoja yksityishenkilö tai vaihtoehtoisesti silloin kun velka on johtunu rikoksesta ja sitä hyvitetään vankeudessa tai yhdyskuntapalveluksessa.Luottotietojen palautumista voidaan tarvittaessa myös pidentää jopa 10 vuoteen, jos velallinen on toiminut epärehellisesti - kuten vaikkapa omaisuutta piilottelemalla tai antamalla vääriä tietoja. 

Kuinka maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan?

Maksuhäiriömerkintä ilmoitetaan kirjeitse. Kirjeessa kerrotaan velan määrä, velkoja ja sekä päättymispäivä merkinnälle. Rekistereissä merkinnät näkyvät kahdesta neljään vuotta (ulosotot, velat ja laskut). 

Ulosottoon voi varautua ottamalla järkevästi lainaa, mutta kannattaa muistaa että useat ulosotot voivat myös johtua maksamattomista lainoista. Säästäminen on järkevintä, jos siihen vain on mahdollisuus. 

Maksuhäiriömerkintä voi ilmaantua silloin, jos laskun maksamista on viivytellyt minimissään 60 vuorokautta. Merkinnän saa useimmiten käräjäoikeuden tai ulosoton ilmoittamana.  Kun käräjäoikeusantaa maksutuomion, se ilmoittaa samalla pankin tai rahoituslaitoksen antamaan luottoon tai muihin laskurästeihin liittyvät maksutuomiot erilliseen maksuhäiriörekisteriin. 

Tätä ei tule kuitenkaan yllättäen, sillä aina ennen kuin tuomio tulee, siitä ilmoitetaan perintäkirjeessä. Siinä varoitetaan tulevasta merkinnästä ja luottotietojen menetyksestä. Käräjäoikeus toimittaa myös haasteen. 

Maksuhäiriömerkintä tehdään ulosoton kautta, jos tuloja ei pystytä saamaan tai ulosoton kesto on pitkä. Tällaiset merkinnät ovat näkyvillä noin kolme vuotta. Kun velat on kuitattu eikä uusi merkintöjä ole tulossa, merkintä on näkyvillä 2 vuotta. 

Uudet merkinnät pidentävät edellistä merkintää kestoltaan 4 vuoteen. Kannattaa huomata, että merkintä ei lähde pois, vaikka velan maksaisikin kokonaan ulosoton aikana, paitsi silloin jos ulosotto on pitkäkestoinen, velallisen tulot pienet tai sitten maksutuomion saanutta velallista ei tavoiteta. Tällöiln merkintä poistetaan saman tien, kun luottorekisteriyhtiö saa tiedon velan maksamisesta tai ulosoton päättymisestä.  

Jos velka vanhentuu, se poistaa pitkäkestoisesta ulosotosta tulleen merkinnän. Luottorekisteriin voidaan ilmoittaa velan pois maksamisesta ja tämä tieto näkyy heille, jotka tarkastavat luottotietoja. 

Velkajärjestelyt yksityishenkilölle

Velkajärjestelyssä merkintä on esteenä sille, jos velallinen haluaa hankkia uuden lainan eli velan. Velkajärjestelystä tulee automaattisesti merkintä. Vapaaehtoisesta järjestelystä tulee merkintä vain suostumuksen kautta. Vapaaehtoisia velkajärjestelyitä voidaan sopia velkojien kanssa. Kunnan sosiaalinen luotto on yksi tällainen ja Takuusäätiön järjestelylainan takaus on toinen. Vapaaehtoisesti merkintä pysyy joko kaksi vuotta, tai niin kauan kuin maksuohjelma kestää. Vapaaehtoinen merkintä kertoo siitä, että velallisella on velkojenhoitokykyä, joten se on positiivinen asia, vaikka se ei heti siltä vaikuttaisikaan. 

Yksityishenkilölle tarkoitettu velkajärjestely helpottaa elämää, sillä velkoja maksetaan maksukyvyn mukaan. Maksuaika voi olla esim. 2 -  5 vuotta. Jos sen jälkeen on jäänyt velkaa, se annetaan anteeksi eikä loppuvelkaa tarvitse maksaa. Velkajärjestelyä myönnetään suomalaisille yksityishenkilöille, jotka asuvat Suomessa. Myös pienyrittäjät voivat saada velkajärjestelyä käräjäoikeuden kautta. 

Ennen kuin tähän järjestelyyn päästään, pyritään tutkimaan ulosoton kautta esimerkiksi toiset toimenpiteet velan maksuun.  

Milloin ulosotto tulee käyttöön?

Ulosottomies voi lähettää tietoja velallisesta luottorekisterien ylläpitäjille, jos velallisella ei ole tarpeeksi tuloja tai omaisuutta, jota voi ulosmitata. Silloin kun ulosotto on suppea ja velallinen kuittaa velat pois, tämä tieto lähtee pois luottotietorekisteristä.  

Ulosotto otetaan käyttöön, jos velallinen ei maksa laskuja tai velkoja. Se voi käynnistyä myös jos tuomioistuimesta määrätään velallinen maksuvelvolliseksi, mutta tämä ei noudata annettua määräystä tai tuomiota. Ulosoton tehtävänä on valvoa sekä velallisen ja velkojan etua. Ulosotto lähettää tarvittaessa maksukehotuksia. Myös palkka tai muuta omaisuutta voidaan laittaa ulosmittaukseen. 

Ulosotto ottaa useimmiten osuuden palkasta tai eläkkeestä tai muusta tulosta. Jos mikään muu ei käy, tullaan ulosmittaamaan vakituinen asunto, elinkeinoa tai joku muu omaisuus. Omaisuus voi olla myös vakuutena ja jos velka maksetaan aikataulussa, omaisuus palautetaan omistajalleen. 

Ulosotto ei ole maailmanloppu, vaan se voi olla myös uuden alku. Kun velat on kuitattu pois, on helpompi aloittaa elämään suunnitelmallisemmin kuin ennen pyrkiä säästämään edes pieniäkin summia kuukaudessa. Tämä voi auttaa eteenpäin yllättävänkin suuresti elämässä. 

Selvitä maksukykysi

Velkoja voi maksaa kuukaudessa vain sillä summalla, joka jää arkimenot maksettuaan jäljelle. Tämä lasketaan miinustamalla välttämättömät menot tuloista.

Välttämättömiä menoja ovat: 

  • asumiskulut
  • ruokamenot
  • vaatemenot
  • lääkemenot
  • työmatkamenot
  • välttämättömät laskut 

Velkajärjestelyissä maksukyky lasketaan Takuusäätiön järjestelylainassa, sosiaalisessa luotossa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä  ns. maksuvaralaskelmalla. Maksukykyä voi myös laskea haluamallaan muulla tavalla. Tätä voi hyödyntää silloin, kun velkojien kanssa voi neuvotella tarvittaessa pienempiä kuukausieriä. 

Lisää Top5Credits
↑ mainos ↑

Hodnocení kategorie 4.5
Luottotietojen menettäminen ja niiden palautus: 4.2/5 yritykseltä 5 äänet
Laura Laura
Laura on suomalainen copywriter ja kääntäjä, jonka erikoisalaa ovat erityisesti erilaiset rahoitusmarkkinoiden aiheet. Lisätietoja...